สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี และประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2561 11:12:11     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 565

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด