----ปิดรับสมัคร----ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช (รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/6/2563 15:32:32     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 775

กลุ่มข่าวสาร :

----ปิดรับสมัคร----

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

"หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช" (รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น)
จัดโดย สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ลักษณะการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์
จัดอบรมใน วันที่ 22 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
และฝึกลงภาคปฏิบัติวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ 8-10 กรกฎาคม 2563

ท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงค์ Google Form ตามลิงค์นี้ได้เลยนะครับ

ลิงค์ลงทะเบียน :> https://forms.gle/b5mTnG2dNzfn2XKy7

ข่าวล่าสุด