-----ปิดรับสมัคร-----ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 and Guideline of Developing Documented Information

ปรับปรุงข้อมูล : 16/6/2563 9:56:41     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 823

กลุ่มข่าวสาร :

-----ปิดรับสมัคร-----

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 and Guideline of Developing Documented Information 

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยหลักสูตรนี้เป็นการวมกันของ 2 หลักสูตร ได้แก่

1. Transition course from GMP & HACCP-CODEX Revision 4-2003 to GHPS & HACCP System Draft Revision 5-2020 : การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน GHPs and HACCP System

2.GHPs and HACCP Draft Revision 5-2020 Guideline of Developing Documented Information : มุ่งเน้นการเตรียมเอกสารที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

พร้อมประกาศนียบัตรจาก SGS (Thailand)

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์นี้>> https://forms.gle/1JM218Xd3exqSswN8

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น  

การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม พัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563

ข่าวล่าสุด