สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/2/2564 12:04:52     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 312

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด