สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ตึกกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตาม QR Code ด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-875685, 053-875686 (ศิรสิทธิ์, กานต์สินี)

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2562 9:22:06     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1724

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด