สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบหลักสูตร IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor Training Course

จำนวน 20 ท่าน ระหว่างวันที่ 15 -19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

>>รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

>>กำหนดการและการเดินทาง

แก้ไขล่าสุด 08/06/63

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2563 15:26:21     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 754

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด