----ปิดรับสมัคร-----ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs and HACCP Draft Revision 5-2020 Internal Audit

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2563 11:25:08     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 578

กลุ่มข่าวสาร :

----ปิดรับสมัคร-----

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs and HACCP  Draft Revision 5-2020 Internal Audit

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ GMP/HACCP (หรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs & HACCP System and Documentation ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563)

พร้อมประกาศนียบัตรจาก SGS (Thailand)

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์นี้>> https://forms.gle/FGzSGXqb9dQuauHd7

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น  

การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม พัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563

ข่าวล่าสุด