ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs and HACCP System Revision 5-2020 Requirements and Interpretation Course (Draft Version) และ Guideline of Developing Documented Information for GHP & HACCP Rev.5-2020 (Draft) Course

ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2563 15:03:05     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 372

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร GHPs and HACCP System Revision 5-2020 Requirements and Interpretation Course (Draft Version) และ Guideline of Developing Documented Information for GHP & HACCP Rev.5-2020 (Draft) Course

ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 โดยวิทยากรจาก SGS เชียงใหม่

**ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเป็นโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่**

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯ จึงขออนุญาตคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้ 40 ท่าน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

>> กำหนดการ

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ข่าวล่าสุด