สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายรับรองของสถาบันฯ

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายรับรองของสถาบันฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/2/2564 12:06:27     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 399

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด