สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

⇒ ประกาศรับสมัคร

⇒ ใบสมัคร

ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2565 11:56:08     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 601

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได
3 ตุลาคม 2566     |      2576