สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

⇒ ประกาศรับสมัคร

⇒ ใบสมัคร

ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2565 11:56:08     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 272

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด