สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565


ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

แบบประวัติและวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการบริหาร

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2565 11:59:13     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 102

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด