สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2565 12:00:53     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 96

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด