สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
จากนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2566 17:47:03     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 181

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได
3 ตุลาคม 2566     |      518
ตรวจติดตาม ณ สำนักงาน (Surveillance Office Assessment)
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับการตรวจติดตาม ณ สำนักงาน (Surveillance Office Assessment) ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic Agricultural) และขอบข่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (Agricultural Produce or Product) ขอบข่ายย่อยด้านพืช ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065: 2012 และมาตรฐาน ISO/IEC 17020: 2012 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ณ ห้องประชุมสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 มิถุนายน 2566     |      344