ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช ภาคบรรยาย

ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2563 16:41:09     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 830

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช

ภาคบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563

สำหรับหลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 219 คน โดยขอความกรุณาผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่กลุ่มไลน์ (Line) เพื่อชี้แจงอีกครั้ง

หากผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 053-875-686 (ศิรสิทธิ์)

รบกวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านทำความเข้าใจประกาศชี้แจงการอบรมตามลิ้งค์ด้านล่างก่อนการอบรม

>>รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

>>ประกาศชี้แจงการอบรม

QR Code เข้ากลุ่มไลน์

โดยทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการฝึกอบรม กำหนดการ สถานที่ และวิทยากรตามความเหมาะสม

ข่าวล่าสุด